Evalueren

Hoe volg je de voortgang van je brede school/IKC? En hoe stel je vast of je je doelen hebt bereikt? Monitoring van gegevens en evaluatie kunnen daarbij helpen. Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. We lichten ze daarom toe.

Monitoring

Het registreren van een ontwikkeling aan de hand van kwantitatieve gegevens (cijfers).

Deelnameregistratie is hier een voorbeeld van: je houdt bij hoeveel leerlingen meedoen aan een brede school activiteit. Een monitor is doorgaans meerjarig: je verzamelt dezelfde gegevens ieder jaar of iedere twee jaar opnieuw. Op die manier kun je de voortgang in beeld brengen. Je hebt dan echter nog niet meer dan een reeks gegevens over verschillende jaren.

Evaluatie

Het waarderen en interpreteren van gegevens.

Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die je met monitoring hebt verzameld. Wat betekenen deze gegevens? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Welke processen zijn van invloed geweest? Door het beantwoorden van deze vragen kun je een oordeel vormen over een interventie of een proces. Bijvoorbeeld of er effectief en efficiënt gewerkt is en waar het proces moet worden bijgestuurd.

Hier lees je meer over Monitoring en evaluatie.

Kwaliteitscriteria

Hoe duidelijker je de doelen [link Homepage>Proces>Doelen] geformuleerd hebt, hoe makkelijker het is om te bepalen welke gegevens je nodig hebt voor monitoring en evaluatie. Ook kwaliteitscriteria kunnen daarbij helpen. Kwaliteitscriteria zijn in feite een uitwerking van de doelen op detailniveau. Ze laten zien wat je wilt bereiken om van een goede brede school/IKC te kunnen spreken. Hier lees je meer over kwaliteitscriteria.

Waarom evalueren?

Bestuurders, beleidsmakers en politici, managers en medewerkers kunnen op basis van evaluatie hun inspanningen en investeringen verantwoorden en hun beleid en de praktijk waar nodig bijstellen. Evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Doelbereik

Worden de doelen van de brede school bereikt? Evaluatie brengt in beeld in hoeverre de opbrengsten van de brede school in overeenstemming zijn met de doelen die vooraf zijn geformuleerd.

  • Doelmatigheid

Is de aanpak effectief? Evaluatie maakt duidelijk in hoeverre het doelbereik een gevolg is van de inzet van middelen en instrumenten. Oftewel: leiden de inspanningen in de afgelopen periode tot het gewenste resultaat?

  • Doeltreffendheid

Is de aanpak efficiënt? Verloopt het proces naar wens? Kunnen we op een andere manier niet meer bereiken? Kunnen we de zaken handiger aanpakken? Evaluatie levert aanwijzingen op voor eventuele bijstellingen van de aanpak.