Doelen

Als de visie is vastgesteld, kunnen de doelen daarvan worden afgeleid. Een visie is meestal ruim en abstract geformuleerd, bijvoorbeeld: ‘het verbeteren van de ontwikkelkansen van kinderen’. Doelen zijn concreter, maar worden wel afgeleid uit de visie. Vervolgens worden de doelen vertaald naar activiteiten. Omdat instellingen in de brede school eigen doelstellingen en gezamenlijke doelstellingen hebben is het opstellen van brede school doelen een gemeenschappelijk proces.

Doelen van verschillende aard

Er zijn verschillende soorten doelen in de brede school:

  • algemene doelen (bijvoorbeeld op gemeentelijk niveaus) versus specifieke doelen (op locatieniveau)
  • productdoelen (opbrengsten) versus intermediaire proces doelen (bijvoorbeeld samenwerken)
  • doelen voor kinderen, ouders en buurtbewoners versus doelen voor instellingen en personeel

Bron: Handboek brede school

Van visie naar doelen

De algemene visie wordt uitgewerkt in doelen en beoogde resultaten. Afspraken over doelen en opbrengsten zijn nodig om de verwachtingen over de brede school scherp te krijgen. Maar ook om keuzes te kunnen maken. Je kunt niet alles doen. Een scherp geformuleerde doelstelling verheldert welke keuzes je maakt. Zo kunnen partners gericht aan een activiteit werken en elkaar beter bij de les houden.

Voorbeeld: In het Handboek brede school staat het volgende plaatje over het vertalen van een algemene doelstelling naar concrete verwachtingen.

Hulp bij het formuleren van doelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het helder formuleren van doelstellingen. We noemen er hier een aantal:

Voorbeelden van geformuleerde

  • voorbeeld Alice
  • voorbeeld uit Amersfoort