Colofon

Dit webboek is een uitgave van het Landelijk Steunpunt brede scholen. Voor vragen en informatie; www.bredeschool.nl of 036-5325785

auteurs

 • Yvette Vervoort
 • Job van Velsen
 • Tonny vd Berg
 • Aimee de Wilde
 • Edward Moolenburg
 • Alice Jansen
 • Joke Kruiter, Oberon. Ontwerp en redactie
 • Cimon BV. Vormgeving
 • De verlichting, Anita Keita, Huisvesting en fac. beheer.
 • Eeke Wervers, LKCA
 • Josien Paulides, FCP

Met medewerking van;

 • Min. OCW
 • Min. SZW
 • NJi
 • EtuConsult
 • Buro8020
 • Tempre advies
 • VBS
 • Oberon
 • Projectgroep Andere Tijden in Onderwijs en opvang.