Brede school of IKC? Verschillen.

Het belangrijkste verschil tussen een IKC en een brede school is dat een IKC praktisch gezien één organisatie is. Er wordt vergaand samengewerkt op inhoudelijk gebied, met één centrale aansturing voor alle betrokken partijen. Kenmerkend voor de samenwerking tussen de kernpartners is dat de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen opgeheven zijn. (Een IKC dat staat als een huis. APS, 2013)

De brede school kent vele verschijningsvormen, organisatorisch bestaat zij uit verschillende organisaties met elk een eigen visie en missie, die daarnaast op basis van een gezamenlijk geformuleerde visie ook samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een naschools activiteitenaanbod of een gezamenlijke aanpak op het gebied van Passend Onderwijs of zorgondersteuning. (Zie ook verschijningsvormen.)

De termen IKC en brede school worden nogal eens door elkaar gebruikt. In dit handboek hanteren wij het volgende verschil:

Verschil in het kort

IKC: meerdere organisaties werken in de uitvoering samen als instellingen zijn samengegaan in één organisatie met één centrale aansturing.

Brede school: samenwerking van meerdere organisaties instellingen met elk hun een eigen organisatiestructuur en aansturing.