Meer lezen?

  • Doesschate, S. ten, Pol. M. van der (2013). Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum. Utrecht: APS.
  • Klankbordgroep integraal kindcentrum, Studulski, F. (2010). Op weg naar een integraal kindcentrum. Utrecht: Sardes.
  • Landelijk steunpunt brede scholen (2011). Verschijningsvormen van de Brede School 2011.Den Haag: Landelijke steunpunt brede scholen.
  • Projectgroep Andere tijden in onderwijs en kinderopvang. Diverse publicaties.
  • Landelijk steunpunt brede scholen (2013). Verschijningsvormen van de Brede school 2013. Den Haag: Landelijke steunpunt brede scholen.
  • Oberon en Sardes (2007). Handboek brede school. Utrecht: Oberon/Sardes.
  • Winkel, E. van, Derks, H., Vereijken, P. (2011). Perspectief op het IKC. Amsterdam: SWP.