Brede school of IKC?

Kinderen van nu leven in een razendsnelle tijd. De wereld om hen heen verandert met de dag. In welke beroepen zij over tien jaar zullen werken, kunnen we nu nog niet voorspellen. De dag van een kind vandaag ziet er ook heel anders uit dan de dag van een kind 20 jaar geleden. Veel ouders werken. En de kinderen van nu? Die gaan naar een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of de buitenschoolse opvang. Of naar allemaal. Ook gaan veel kinderen na schooltijd naar allerlei clubs en verenigingen. En hoe zit het met het CJG, de jeugdgezondheidszorg en andere zorginstellingen waar kinderen in hun jonge leeftijd mee te maken kunnen krijgen?

De brede school legt de verbinding tussen organisaties die met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 13 jaar werken. Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en andere instellingen in de wijk werken samen om met elkaar onderwijs en opvang en naschoolse activiteiten te verzorgen. Door samen te werken kunnen kennis, ervaring, personeel, faciliteiten en geld optimaal ingezet worden, medewerkers elkaar ondersteunen en versterken, mogelijkheden uitgebreid. Ook ouders en de buurt worden bij de brede school betrokken.