Definitie IKC

Een IKC is een centrum waar in ieder geval basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht. Als ware het één organisatie.

De kernpartners werken op een IKC onder één aansturing structureel samen aan onderwijs, opvang, opvoeding, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Hierbij wordt vaak samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen en welzijnsorganisatie(s). Soms wordt ook het VO bij de samenwerking betrokken, of is het VO zelf initiatiefnemer.

Een IKC kenmerkt zich door:

  • Eén visie, pedagogisch en educatief.
  • Eén plan en aanpak, pedagogisch, educatief en op het gebied van ondersteuning/zorg en welzijn.
  • Eén organisatie (in de zin van frontoffice) voor kinderen van 0-12 jaar.
  • Een afgestemd dagarrangement op het gebied van tijd en aanbod.
  • Eén met de omgeving, waarin grote ouder- en buurtbetrokkenheid aanwezig is.
  • Eén gebouw of campus-model.
  • Formeel en bestuurlijk vastgelegde afspraken.

De IKC organisatie wordt door de projectgroep Andere Tijden in Onderwijs en Opvang als volgt weergegeven; (Toevoegen graphic IKC model)