Definitie brede school

Er zijn verschillende definities voor de brede school. De onderstaande definitie wordt vaak gebruikt.

Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de basisschool als middelpunt. (Handboek Brede school, Oberon/ Sardes 2007.) In een enkel geval komt het voor dat het VO zich brede school noemt, in dit handboek richten wij ons op het PO. ( Voor meer info over VO brede scholen contact u het Landelijk Steunpunt Brede scholen.

Een brede school kenmerkt zich door:

Inhoudelijk

  • Visie: De samenwerkende partijen hebben afspraken gemaakt over hun gezamenlijke visie.
  • Doelgroep: Deze is vooral gericht op de jeugd van 0-12 jaar en hun ouders.
  • Programma: Het programma-aanbod kan verschillen en is afhankelijk van behoefte, mogelijkheden, locatie, doelgroepen, betrokken organisaties et cetera.

Bedrijfsmatig

  • Partners: Het gaat hier niet om de kwantiteit, maar om logische verbanden, een netwerk of keten van samenwerkende partners rondom de kinderen.
  • Financiering: Van tijdelijke projectmatige financiering tot zelf(co)financiering en structurele middelen en subsidies.
  • Huisvesting: Van losse gebouwen in de wijk tot een cluster = campus tegenwoordig of Multi Functionele Accomodatie (MFA).
  • Regie en leiderschap: wie neemt het initiatief, de regie, en wie de dagelijkse leiding op de locatie? Ligt het leiderschap bij een plangroep MT en/of Stuurgroep met gelijkwaardige partijen of bij één partij of persoon?