Bewegen

Bewegen zorgt ervoor dat jongeren lekker in hun vel zitten en fitter zijn op school. Het op jonge leeftijd eigen maken van een actieve leefstijl door sport betekent 3,5 keer zoveel kans om ook op volwassen leeftijd een actieve sporter te zijn.

Met sport ontwikkelen jongeren competenties die ook voor het onderwijs van toegevoegde waarde zijn. Ze leren hun grenzen verleggen, doorzettingsvermogen kweken, het beste uit zichzelf halen, samenwerken, sportief en respectvol gedrag vertonen en deel uitmaken van een sportvereniging of -club. En wie sport, leert beter. Deelname aan sportactiviteiten op school zorgt voor betere cognitieve vaardigheden, omdat sport bijdraagt aan het ontwikkelen van discipline en doelmatig werken. Dat kan jongeren helpen bij het behalen van goede resultaten op school.

Sporten op en rondom school

Naast goed leren bewegen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding op uw brede school is een structurele kennismaking met meerdere sporten in samenwerking met lokale sportverenigingen/-aanbieders belangrijk. Een aanbod afgestemd op de behoefte van de kinderen. Daarmee kan de brug tussen sporten op school en bij de sportvereniging worden geslagen. Uw brede school kan hierbij een spilfunctie vervullen, al dan niet met een bijdrage van de buurt sportcoach of combinatiefunctionaris.

Basisonderwijs

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn ontzettend leergierig en willen alles uitproberen. Om ze een sport te laten ontdekken die ze leuk vinden (en waarin ze zich vaardig voelen), is het belangrijk dat ze tot hun twaalfde jaar een breed scala aan sporten kunnen uitproberen. Zapp-gedrag hoort bij de zoektocht naar een passende sport en het bewegingsonderwijs op school is daarvoor de omgeving bij uitstek! Een succesvolle aanpak hierbij is een doorlopende leerlijn, die begint met een eerste kennismaking binnen de school en wordt gevolgd door een verdieping na schooltijd en vervolgtrainingen bij de vereniging. Als er geen sportverenigingen dichtbij zijn, kunnen schoolactieve verenigingen of een schoolsportvereniging de brug zijn om kinderen in een vertrouwde omgeving, de school, te laten sporten. Omdat al veel kinderen in de basisschoolleeftijd sporten, wil NOC*NSF extra aandacht voor kinderen die nog niet sporten en zet samen met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl nog sterker in op de verbinding tussen onderwijs en sport in wijken met lage sportparticipatie (zie www.sportopdekaart.nl).