888 results:
71. Doorgaande lijn  
Fundament In de eerste levensjaren legt een kind het fundament voor de rest van zijn leven. Daarom is het van belang dat het aanbod van spelen en leren tijdens de voorschoolse periode naadloos…  
72. Andere schooltijden  
Deze tijd vraagt om andere tijden De samenleving verandert. Steeds vaker werken beide ouders en het aantal eenoudergezinnen neemt toe. Kinderen gaan naar grootouders, gastouders of buitenschoolse…  
73. Huisvesting  
Van visie naar vorm Startpunt van elk nieuw gebouw is uw visie op het gebruik ervan. Die visie vertaalt u naar een Programma van Eisen. Dat programma is de basis voor het ontwerp van de architect.…  
74. Ouderbetrokkenheid  
Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid is in het belang van kinderen. Samenwerking tussen ouders en professionals vergroot het welzijn en versterkt de ontwikkeling van kinderen. EtuConsult helpt u om…  
75. Visie op leren en ontwikkelen  
Leerpleinen en unitonderwijs Werken op leerpleinen of nog een stapje verder, unitonderwijs. Steeds vaker kiezen scholen ervoor dat kinderen ook buiten hun groepsruimten samenwerken, leren en…  
76. Organisatie van zorg en passend onderwijs  
Organisatie van speciale zorg en passend onderwijs De zorg voor kinderen kenmerkt zich door afstand tussen organisaties. Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, de buurtwerker en de huisarts;…  
77. Bestuurlijke visie, strategie en uitvoering  
De juiste keuzes Met uw strategisch beleid maakt u keuzes. Bijvoorbeeld over samenwerking met uw kinderopvangpartner, het vormgeven met passend onderwijs of de doorgaande lijn. Wij vinden dat…  
78. Congressen, excursies en evenementen  
Voorbeelden genoeg Een congres over IKC en ouders. Het congres ‘Samen Verder Vooruit’ over onderwijs in Almere. Een informatieve ouderavond of werkbijeenkomst in het kader van Andere Tijden of over…  
79. Alle publicaties  
Boeken, magazines en meer Job van Velsen is een enthousiast schrijver. Van zijn hand zijn inmiddels verschillende boeken verschenen. Samen met collega's van het Netwerkburea Kinderopvang en het…  
80. Boeken  
Boeken Als IKC-specialist heeft EtuConsult een schat aan kennis en ervaring. Bovendien zijn we altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ook halen we veel inspiratie uit artikelen, publicaties…  
Zoek resultaten 71 tot 80 van 888