888 results:
51. Overblijf  
Overblijf Sinds 1 augustus 2006 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het organiseren van tussenschoolse opvang (het overblijven), in overleg met de ouders. Scholen kunnen hiervoor…  
52. Ouderbetrokkenheid  
Ouderbetrokkenheid De waarde van ouderbetrokkenheid De brede school als organisatiemodel is een kansrijke plaats om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vorm te geven. Omdat daar meerdere…  
53. Omgevingsanalyse  
Omgevingsanalyse Wie zijn de kinderen van deze brede school of IKC? Welke ouders komen hier? Wat hebben zij nodig en wat brengen ze mee? Voor wie organiseer je naschoolse activiteiten? Hoeveel…  
54. Interne analyse  
Interne analyse Met een interne analyse schets je een feitelijk beeld van de huidige situatie van de brede school of IKC: de organisatiestructuur, de rollen, taken en verantwoordelijkheden…  
55. Bewegen  
Bewegen Bewegen zorgt ervoor dat jongeren lekker in hun vel zitten en fitter zijn op school. Het op jonge leeftijd eigen maken van een actieve leefstijl door sport betekent 3,5 keer zoveel kans om…  
56. Arbeidsvoorwaarden  
Arbeidsvoorwaarden Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben ieder een eigen cao. Dit betekent verschillen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: salaris, werktijden en…  
57. Doelen  
Doelen Als de visie is vastgesteld, kunnen de doelen daarvan worden afgeleid. Een visie is meestal ruim en abstract geformuleerd, bijvoorbeeld: ‘het verbeteren van de ontwikkelkansen van kinderen’.…  
58. Checklist  
Checklist Invulling hiervan volgt.  
59. Definitie brede school  
Definitie brede school Er zijn verschillende definities voor de brede school. De onderstaande definitie wordt vaak gebruikt. Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede…  
60. Beheer  
Beheer Onder beheer valt alles wat nodig is om een gebouw en de bijbehorende buitenruimten op korte en lange termijn in stand te houden en te kunnen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.…  
Zoek resultaten 51 tot 60 van 888