888 results:
41. Thema’s binnen brede school en IKC  
Thema’s binnen brede school en IKC De brede school en het integraal kindcentrum raken aan veel verschillende thema’s. Ze bieden bovendien een goede infrastructuur om die thema’s met elkaar te…  
42. Strategie  
Strategie Strategie is vooruit kijken. Welk doel wil je bereiken en welke middelen ga je inzetten om dat doel te bereiken. Vervolgens is de vraag hoe je dit communiceert. Wat je wilt bereiken met…  
43. Stappenplan  
Stappenplan  
44. Stand van zaken  
Stand van zaken Vanaf 1995 worden in verschillende gemeenten brede scholen ontwikkeld. In 2002 zijn er 450 brede basisscholen in Nederland. De prognose is op dat moment dat er in 2010 zo’n duizend…  
45. Sport  
Sport Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 29.000 officieel geregistreerde sportverenigingen actief, naast 1800 fitnesscentra en sportscholen. Sport krijgt ook binnen brede scholen steeds…  
46. Samenwerken  
Samenwerken 1+1=3 Samenwerken in een brede school, hoe doe je dat? Wat betekent samenwerken voor een pedagogisch medewerker of een leerkracht van een brede school? Samenwerking vraagt…  
47. Peuters en peuteropvang  
Peuters en peuteropvang De meest voor de hand liggende verbreding van het educatieaanbod voor 4 tot 12 jarigen is dit te verbreden naar jongere kinderen. De peuters, meestal vanaf 21/2 jaar, zijn…  
48. Personeel en organisatie  
Personeel en organisatie Verschillende sectoren werken in een brede school/IKC intensiever samen. Dit heeft invloed op het personeel en de organisatie. U vindt hier antwoord op de volgende vragen: …  
49. Passend onderwijs en (transitie) Jeugdzorg  
Passend onderwijs en (transitie) Jeugdzorg Passend onderwijs in het kort Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Doel van de wet is dat voor alle leerlingen met een…  
50. Overheid en de brede school  
Overheid en de brede school De bestuurlijke overheid bestaat uit gemeente, provincie en rijk. Die besturingsniveaus spelen ieder een rol in de ontwikkeling van brede scholen. De partners in een…  
Zoek resultaten 41 tot 50 van 888