888 results:
21. Inspirerende artikelen en publicaties  
Factsheet Samenwerking in beeld De stand van het land 2019. Na een eerste meting in 20161 heeft Oberon nu opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs en…  
22. Filmpjes  
Filmselectie Op deze pagina vindt u filmpjes die wij tegenkwamen en inspirerend of informatief vonden. Deelt u ze vooral met uw collega's of met anderen. Heeft u zelf een mooi filmpje, laat het…  
23. Zet je IKC op de kaart  
Zet je IKC op de kaart Op deze overzichtskaart vindt u brede scholen, kindcentra en IKC's die bij de ons, ook uit de periode van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, bekend zijn. Scholen die met…  
24. Wikipedia IKC en Brede School  
Wikipedia van het IKC Alles wat u altijd al wilde weten over IKC of brede scholen. Het landelijk Steunpunt brede Scholen heeft vele vragen uit de praktijk omgezet in antwoorden en oplossingen. En we…  
25. CmK-conferentie 2019  
Datum conferentie bekend, 30 oktober in Utrecht .
Bron; Fonds voor Cultuurparticipatie
 
26. BK, BMK, BOinK: ‘Herstel oude situatie clusteren bso’  
BK, BOinK en BMK hebben een brief gestuurd naar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de problemen rond het incidenteel clusteren in de bso onder de aandacht te brengen.  
27. Handreiking ouderraadpleging  
Bron: WMS  
28. Inschrijving Gezonde School van start  
Heb je aandacht voor een gezonde leefstijl en wil jouw school Gezonde School worden of blijven? Vraag dan vandaag nog het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 4 maart tot en met 18 april 2019…  
29. Herverdeling Rijksbijdrage onderwijskansenbeleid: Een misser van de Minister?   
Meer transparantie over landelijke doelgroep 
Onlangs heeft het CBS zichtbaar gemaakt in welke gemeenten de 15% peuters (en 15% basisschoolleerlingen) met het grootste risico op een…
 
30. IKC's over wat hen kenmerkt  
Bron: Pact voor Kindcentra  
Zoek resultaten 21 tot 30 van 888