888 results:
91. Safetynet  
Dit magazine is bedoeld voor alle medewerkers en professionals die werken met kinderen. Met als doel de kennis over het Safetynet nog breder te delen en de informatie breder en makkelijk…  
92. Op weg naar een IKC  
Op weg naar een IKC Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van…  
93. IKC Raad  
Handreiking IKC-Raad In deze handreiking wordt een verkenning gemaakt van verschillende mogelijkheden om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar te integreren. Omdat er bij een…  
94. En nu de zakelijke kant. Exploitatie en beheer van uw IKC  
En nu de zakelijke kant van het IKC Stel de samenwerkingspartners zijn gevonden en je werkt aan de ontwikkeling van een brede school of IKC of je bent manager van een bestaande…  
95. Verschijningsvormen van de brede school  
Verschijningsvormen van de brede school. ( 2013) Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Naast de ‘klassieke brede school’,…  
96. Over Overblijven  
Over Overblijven Rust, reinheid en regelmaat. Het klinkt wat ouderwets, maar voor kinderen is een evenwichtige dagindeling nog net zo belangrijk als vroeger. Goed ontbijten voordat je van huis…  
97. Successen delen werkt, praktijkverhalen van de brede school  
Successen delen werkt. 2013 De ontwikkeling van brede scholen zet door. In dit boekje vindt u informatie over de laatste trends en ontwikkelingen. De acht schoolportretten geven een indruk van…  
98. Kwaliteitscriteria van brede school en IKC  
Kwaliteitscriteria van brede school en IKC. Met deze kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school…  
99. Doorgaande lijn in beeld  
Doorgaande lijn in beeld Instrument voor onderwijs en opvang De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de doorgaande lijn. Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? Hoe zorgen…  
100. Kwaliteitskaart Ouderbetrokkenheid in het kindcentrum  
Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. Dit instrument, omntwikkeld door EtuConsult en Stichting Aktief Ouderschap, is bedoeld voor alle organisaties die met kinderen werken en voor ouders. Met dit…  
Zoek resultaten 91 tot 100 van 888