Selectie artikelen, boeken en publicaties

Op deze pagina vindt u artikelen, boeken en andere publicaties die wij meer dan de moeite waard vinden. Een persoonlijke selectie voor u! Mocht u zelf een interessante publicatie hebben om te delen, laat het ons weten en stuur ons een bericht.

 

 

 

 

 

Onderzoek Oberon 2019. Samenwerking in beeld.

Bron: Oberon

De Nederlandse pedagogische infrastructuur voor kinderen van 0-12 jaar is al ruim twee decennia in beweging. Basisscholen en kinderopvangorganisaties zoeken elkaar op om de samenwerking aan te gaan, te versterken of verder uit bouwen met nieuwe partners. Onderzoeksbureau Oberon heeft opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het onderzoek is een vervolg op het eerste landelijke onderzoek in 2016 in opdracht van OCW en SZW en is dit keer gefaciliteerd door het Kinderopvangfonds. In dit rapport presenteert Oberon de uitkomsten van het onderzoek en wordt een representatief beeld geschetst van de stand van het land anno 2019 en van de trends die in deze samenwerking zichtbaar worden. Download hier het rapport.

Factsheet Samenwerking in beeld

Bron; Oberon

De stand van het land 2019. Na een eerste meting in 20161 heeft Oberon nu opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In totaal hebben bijna 16002 respondenten van basisscholen, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en bestuurders kinderopvang aan het onderzoek mee gedaan. In deze factsheet presenteren we de belangrijkste bevindingen. Download hier de factsheet.

Kohnstamm onderzoek, Kenmerken IKC's

Bron: Kohnstamm instituut.

In de periode augustus-september 2018 zijn interviews gehouden met directies van integrale kindcentra (ikc’s) die een voorhoedefunctie vervullen in de ikc-ontwikkeling. In deze ikc’s werken interprofessionele teams van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgprofessionals samen met ouders. Deze praktijken verschillen in omvang, fase van ontwikkeling en aard van de populatie, maar wat zij delen is de ambitie om in de buurt waar kinderen en ouders leven inclusieve en rijke speel-leeromgevingen te creëren waarin voor ieder kind van 0-12 jaar een plek is. PACT voor Kindcentra, een project van Het Kinderopvangfonds, stimuleert deze ikc-ontwikkeling. Aan de zogenoemde Kennistafel van PACT werken ikc’s en wetenschappers samen aan kwaliteitsontwikkeling door kennisdeling en onderzoek.

Eén van de wensen is onderzoek naar de opbrengsten van Integrale Kindcentra. Om dergelijk onderzoek te kunnen doen is eerst nodig om in kaart te brengen wat de kenmerken zijn van deze innovatieve ikc’s en welke effecten of opbrengsten zij nastreven of beogen. Daarom is een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder tien ikc’s met als doel om te onderzoeken welke doelen ikc’s nastreven en welke organisatorische, didactische en pedagogische keuzen gemaakt zijn om aan deze doelen te werken. Download hier het rapport.