image-40

Visie op leren en ontwikkelen.

U bent op weg met het ontwikkelen van een IKC en bent druk met het vormgeven van de samenwerking met uw partner.

Een vraagje, heeft u het al gehad over het waarom van uw kindcentrum? Een IKC is immers dé kans op onderwijsinnovatie, op een hernieuwde kijk op leren en ontwikkelen.

Hoe geeft u uw onderwijsconcept, of liever gezegd uw visie op leren vorm binnen uw IKC?

Eigenlijk zou dit de eerste vraag aan uzelf moeten zijn als u aan de slag gaat met een kindcentrum. Hoe leren en ont-wikkelen kinderen, Hoe gaan we om met verschillen? Hoe ziet ons aanbod van binnen en buitenschools leren eruit? Hoe werken we hierin samen met ouders en kinderen? Enzovoorts.

Hoe geeft u vorm aan de verschillende leervormen, Kennis verwerven, participeren, kunst afkijken, ontdekken, verbeelden, oefenen, doorzien, spelen.

Wilt u een geheel eigen concept ontwikkelen, of blijft u dicht bij de denkers of pedagogen, zoals bijvoorbeeld Maria Montessori of Helen Parkhurst? Wat betekent Jenaplan, Dalton, Reggio Emilia? En wat zijn de kenmerken van Ervaringsgericht onderwijs (EGO), Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) of Natuurlijk leren. Of maakt u een eigen fusion van van de dingen die u van de verschillende concepten aanspreekt? 

In onze IKC-trajecten is het bepalen of ontwerpen van uw visie op leren een belangrijk en waardevol onderdeel.  En we komen tot een aanpak, met concrete en realistische stappen, om uw visie te operationaliseren.

We organiseren; 

  • Voor IKC’s in ontwikkeling ontwerpsessies om te komen tot een visie op leren.
  • Voor bestaande organisaties zgn. herijkingsbijeenkomsten, waarbij de bestaande visie op leren en ontwikkelen een upgrade krijgt naar deze tijd. 
  • Studiedagen, wat ons betreft met alle medewerkers. 
  • Excursies naar aansprekende voorbeelden.
  • En natuurlijk betrekken we ook de ouders bij het proces dat leidt tot een visie op leren.

Neemt u contact met ons op zodat we op basis van uw vragen en mogelijkheden tot een pasklare aanpak komen. 

Leerpleinen en unitonderwijs

Zelfstandig werken, samenwerken, gepersonaliseerd leren.

Werken op leerpleinen of nog een stapje verder, unitonderwijs. Steeds vaker kiezen scholen ervoor dat kinderen ook buiten hun groepsruimten samenwerken, leren en ontwikkelen. Lokalen en de traditionele gang in het schoolgebouw van de toekomst maakt steeds vaker plaats voor flexibele werk- en instructieplekken, hoeken, leerpleinen en units.

We citeren een fragment van de website van de PO-Raad om unitonderwijs te duiden.

“In 2011 experimenteerden de eerste scholen, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, met een vorm van unitonderwijs, SlimFit genaamd. Verspreid over het land zijn inmiddels tientallen scholen die zo werken. ,,Dat past bij de tijdsgeest waarin meer aandacht is voor onderwijs op maat en innovatie,’’ zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. In het unitonderwijs is gepersonaliseerd leren het uitgangspunt. Leerlingen volgen ieder hun eigen lesprogramma. Digitale leermiddelen kunnen hierbij een rol spelen. Lees hier het hele artikel. ( Bron; Website PO-Raad. Juli 2017)

EtuConsult kan u helpen bij de ontwikkeling, of herijking van uw visie op leren en ontwikkelen. Bij het proces dat leidt tot de keuze van een onderwijsconcept, al dan niet in de vorm van unitonderwijs. En die visie vervolgens te vertalen in passende, te renoveren of nieuw te bouwen huisvesting. Informeert u gerust naar onze mogelijkheden of naar referentieprojecten.

Afbeelding links boven; IKC Warande, Lelystad
Afbeelding Linksonder; Parkschool, Vianen

Filmpje linksonder: Parkschool Vianen, units middenbouw.