image-25
image-26

Peuteropvang en kinderopvang

Peuteropvang en kinderdagopvang 

Hulp nodig bij de harmonisatie of de invoering van IKK? Hoe vorm en inhoud te geven aan uw visie op kinderdagopvang en peuteropvang? EtuConsult verkent samen met u de mogelijkheden en kansen. Neemt u contact op met Alice Jansen.

 

Wet in de praktijk

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden en vallen peuterspeelzalen onder de wet kinderopvang. Wat betekent dat voor de praktijk in uw organisatie? Gaan peuterzaal en kinderopvang echt samen? Ontmoeten kinderen en medewerkers elkaar? Welke kansen zijn er om VVE aan te bieden in het kinderdagverblijf? Hoe benut u de capaciteit van medewerkers en de beschikbare ruimte optimaal? Hoe kunt u kinderen van 2 tot 4 jaar van de peuteropvang en van de dagopvang elkaar laten ontmoeten, zodat ze van elkaar kunnen leren?

Wij brengen kansen in beeld

Samen met u gaan we op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. We brengen de kansen in beeld die er in uw organisatie zijn. En onderzoeken hoe u de harmonisatie bestuurlijk goed kunt regelen. Dat doen we zoveel mogelijk samen met u en uw medewerkers. Zo werken we aan betrokkenheid en draagvlak voor deze verandering. Ook ondersteunen we u graag bij de invoering of de verdieping van het gekozen model.