image-36

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is in het belang van kinderen. Samenwerking tussen ouders en professionals vergroot het welzijn en versterkt de ontwikkeling van kinderen. EtuConsult helpt u om ouderpartnerschap tot pijler van uw IKC te maken.

image-37
image-38

Succesvolle aanpak

Werken aan een IKC is werken aan samenwerking én verbinding. Met organisaties en instellingen. En natuurlijk met ouders. Hoe geeft u als IKC invulling aan ouderpartnerschap en welke vormen zijn er eigenlijk? EtuConsult en Stichting Actief Ouderschap hebben de handen ineengeslagen. Het resultaat: een succesvolle aanpak waarbij ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen aan de slag gaan. We starten met een nulmeting en komen tot een ouderpartnerschapsteam. Ook organiseren we een ‘wensen - en verwachtingenavond’ en komen met u en de ouders tot een plan van aanpak.

We bieden een unieke methode

Wij helpen u graag om ouderpartnerschap tot pijler van uw IKC te maken. Dat doen we stap voor stap, volgens een unieke methode die in de praktijk is ontwikkeld. Wilt u uw formele ouder- en personeelsorganen, zoals MR en OC, transformeren naar een gezamenlijke IKC-raad? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.