Organisatie van zorg en passend onderwijs

Een IKC biedt een prachtige kans om tot écht passend onderwijs en passende ontwikkeling te komen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe verbeter je de zorg voor kinderen? Hoe geef je gezamenlijk vorm aan het uitgangspunt ‘1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt’? EtuConsult helpt u graag om samen met uw kindpartners tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

Organisatie van speciale zorg en passend onderwijs

De zorg voor kinderen kenmerkt zich door afstand tussen organisaties. Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, de buurtwerker en de huisarts; iedereen richt zich op een specifiek aspect van het leven van een kind. Het totaalplaatje ontbreekt. Niemand heeft een volledig beeld. Het gevolg? Dubbel werk en kinderen die tussen wal en schip vallen. Door bruggen te slaan tussen organisaties, verbetert de zorg voor kinderen en jongeren. Er liggen kansen, juist nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Goede ondersteuning en onderwijs op maat

Het ideaal? Goede samenwerking in de keten van jeugdzorg. Op één fysieke plek waar alle zorgverlenende organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals een IKC. Waar alle aspecten van een kind bij iedereen bekend zijn. Waar zorg en onderwijs op maat hand in hand gaan.

We helpen de verbinding maken

Wie hard werkt, telt op. Wie samenwerkt, vermenigvuldigt. Een IKC biedt de mogelijkheid expertise te bundelen om gezamenlijk en in een vroeg stadium preventief te kunnen handelen. Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen u graag om de verbinding te maken. Samen met alle partijen komen we tot een integrale aanpak die werkt.