image-30

Huisvesting

U heeft plannen voor de bouw van een IKC of een multifunctionele accommodatie? Of denkt u aan renovatie van bestaande huisvesting? Dan is het van belang dat het gebouw recht doet aan wat kinderen en andere gebruikers willen. EtuConsult helpt u dát gebouw te realiseren!

 

image-31
image-32
image-35
image-384
image-502

Van visie naar vorm

Startpunt van elk nieuw gebouw is uw visie op het gebruik ervan. Die visie vertaalt u naar een Programma van Eisen. Dat programma is de basis voor het ontwerp van de architect. Maar hoe komt u van visie naar vorm? In elk geval door alle gebruikers van het gebouw mee te laten denken. Alle partners kunnen zo, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, meebouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Daarbij is het de kunst dat het resultaat meer is dan de som der delen. Een slim en doordacht ontwerp maakt van een gebouw zoveel meer dan vier muren en een dak. Een toekomstbestendig gebouw dat ruimte biedt aan samenwerking en kruisbestuiving. Dat de beste ruimtelijke, functionele en technische randvoorwaarden biedt voor de ontwikkeling van kinderen.

Wij helpen u realiseren!

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke onderwerpen moeten aan de orde komen? Hoe kom je tot gedragen besluitvorming? Hoe organiseer je het proces en welke werkmethodes kun je gebruiken? Overal in Nederland werken wij aan het realiseren van brede scholen en IKC’s. Dat doen we samen met specialisten op het gebied van (ge)bouwen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Advies en begeleiding nodig? Vraag naar onze referentieprojecten. Wij helpen u graag!