image-27
image-28

Doorgaande lijn

Een doorgaande lijn is belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Maar vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kom je als organisaties nader tot elkaar? En hoe stem je het aanbod in de praktijk goed op elkaar af? EtuConsult helpt u bij het vormgeven van de doorgaande lijn.

Fundament

In de eerste levensjaren legt een kind het fundament voor de rest van zijn leven. Daarom is het van belang dat het aanbod van spelen en leren tijdens de voorschoolse periode naadloos aansluit op het aanbod tijdens de kleutergroep. Maar hoe geef je zo’n doorgaande lijn in de praktijk handen en voeten? Hoe sla je de brug tussen organisaties en medewerkers? Hoe zorg je dat je de samenwerking op de werkvloer ook bestuurlijk goed regelt?

Wij helpen!

Wij helpen u bij het ontwikkelen van de doorgaande lijn. Daarbij zetten we instrumenten in die we eerder hebben ontwikkeld voor de Netwerken Kwaliteit van 0 – 6 jaar van het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.