image-382
image-383

Bestuurlijke visie, strategie en uitvoering

De wereld om u heen staat niet stil. Trends en ontwikkelingen dagen u voortdurend uit na te denken over wie u bent en waar u heen wilt. Hulp nodig bij het ontwikkelen en concretiseren van uw visie, kernwaarden of strategie? Kies voor de ervaring van EtuConsult. Uw strategische partner bij uitstek.

De juiste keuzes

Met uw strategisch beleid maakt u keuzes. Bijvoorbeeld over samenwerking met uw kinderopvangpartner, het vormgeven met passend onderwijs of de doorgaande lijn. Wij vinden dat strategie pas waarde heeft als deze op draagvlak kan rekenen en de toets van de praktijk doorstaat. Het ontwikkelen van zo’n strategie is een uitdagend en inspirerend proces.

Een IKC is geen vrijblijvende samenwerking. Het gaat om een verandering die hoe dan ook gevolgen heeft voor voor alle lagen van de organisatie. De beste resultaten krijg je dan ook als alle neuzen, van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer één kant opstaan. Vanuit een breed gedeelde visie. 

Van koers naar werkvloer

Hoe komt u tot een breed gedragen visie? Wat betekent uw strategische koers voor de manier waarop u bestuurt? Hoe stimuleert u ander gedrag van medewerkers en teams? Hoe werkt u uw strategische koers uit in concrete bedrijfsplannen? En wat vraagt u daarbij van het gedrag van medewerkers en teams? Hoe stimuleert u lokale besluitvorming en eigen ondernemerschap? Hoe werkt u samen in een krachtenveld waar krimp en concurrentie op de loer liggen? Hoe ontwikkelt u een goede relatie met de gemeente(n) in uw werkgebied?

Onze kracht: strategie én uitvoering

Zomaar wat uitdagingen die om een heldere koers vragen. Wij adviseren u graag over het ontwikkelen of aanscherpen van uw visie. Ook helpen wij uw visie te concretiseren en te vertalen naar uitvoering. EtuConsult heeft veel ervaring als het gaat om samenwerking op bestuurlijk niveau. Ervaring met intentie-en samenwerkingsovereenkomsten tussen schoolbestuur en kinderopvang. Of tussen verschillende schoolbesturen/denominaties, met en zonder welzijnsinstelling. We kunnen u adviseren over het vormgeven van de bestuurlijke samenwerking, over(bestuurlijke)  fusies en/of over bestuurlijke samenwerkingsmodellen. Ook kunnen we 'gluren bij de buren' bij een bestuur dat al praktijkervaring heeft met een be[paald bestuursmodel. Als strategische partner brengen wij uw organisatie in beweging.