image-29

Andere schooltijden

Vijf gelijke dagen model. Een continurooster. Steeds meer basisscholen willen hun schooltijden aanpassen aan de vragen en wensen van deze tijd. Maar hoe doe je dat op een verantwoorde manier? EtuConsult heeft de kennis en ervaring in huis om u daarbij te helpen.

Deze tijd vraagt om andere tijden

De samenleving verandert. Steeds vaker werken beide ouders en het aantal eenoudergezinnen neemt toe. Kinderen gaan naar grootouders, gastouders of buitenschoolse opvang. Tegelijkertijd is ‘rust en regelmaat’ de beste basis voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

Impact is groot

Het loslaten van traditionele schooltijden is meer dan het aanpassen van de tijden alleen. De impact ervan is groot. Logisch dus dat u niet over één dag ijs gaat en zoveel mogelijk relevante partijen bij het besluit betrekt. Denk aan ouders, het team, de kinderopvang, het schoolbestuur, de gemeente en uiteraard de kinderen zelf. Doel is om tot een breed gedragen besluit te komen dat past bij uw school of IKC.

Hoe draagt een andere indeling van de schooldag bij aan een betere ontwikkeling van kinderen? Maken de kinderen dan wel voldoende uren? Wat betekent dit voor de werktijdfactor van mijn personeel? En kost dat geld? Hoe kom ik samen met aanbieders van sport, muziek en culturele activiteiten tot een gevarieerd en uitdagend aanbod voor kinderen? Welke rol heeft de medezeggenschapsraad eigenlijk bij veranderende schooltijden?

We hebben veel ervaring

Wij hebben de kennis en ervaring om u te helpen bij het invoeren van andere schooltijden. Wat we doen? Inspireren, structureren én enthousiasmeren. Wij bieden u ondersteuning en helpen valkuilen voorkomen. We leveren informatie aan (waaronder rekenmodellen) en organiseren samen met u ouderavonden. De ervaring die we hebben opgedaan bij de begeleiding van de pilot Flexibilisering Onderwijstijden komt hierbij goed van pas.