Congressen, conferenties, studiedagen enz.

Een congres, studiedag, werkbijeenkomst over IKC, over visie of over een ander IKC thema. Voor medewerkers, bestuurders, uw raad van toezicht of juist voor alle ouders. Of een inspirerende bijeenkomst i.v.m. een jubileum? We hebben ook op dit gebied veel ervaring, het is immers belangrijk om iedereen tijdig mee te nemen in het proces. Dat kan in het klein, of in het groot. Op deze pagina's doen we een greep uit onze mogelijkheden.